Site Loader

Najem ali oddaja stanovanj za marsikoga predstavlja enega od pomembnejših mejnikov v njegovem življenju. Ne glede na to, ali ste lastnik ali najemnik stanovanja je dobro vedeti čim več stvari povezanih s tem. 

Oddajo stanovanj prvenstveno ureja Stanovanjski zakon. V njem boste našli vse določbe o pravicah in obveznostih lastnikov stanovanj ter tudi najemnikov in še tretjih oseb. 

Lastnik in najemna pogodba za nepremičnino

Stanovanje v najem lahko oddaja lastnik ali za to pooblaščena oseba, na primer družinski član, prijatelj. Pooblastilo mora biti napisano v pisni obliki. Tako ne more priti do sporov in zlorab. 

Oddaja stanovanj vključuje najemno pogodbo. Lasnik stanovanja odda stanovanje v najem s podpisom te pogodbe. Po zakonu mora biti sklenjena v pisni obliki. Pogodba je lahko sklenjena za nedoločen ali določen čas. Pred podpisom pogodbe je treba nujno preverite, ali vključuje podatke o lastniku, opis nepremičnine oziroma stanovanja, višino najemnine ter na kakšne načine se bo najemnina lahko plačevala. Preveriti je treba še plačilo stroškov, odpovedne razloge ter način izročanja najemnine. 

Prijava oddaje nepremičnine na FURS 

Oddaja stanovanj v najem mora biti posredovana prijavnim organom. Latnik nepremičnine torej oddajo posreduje Finančni upravi Republike Slovenije. To je potrebno za odmero dohodnine iz oddajanja premoženja v najem. 

Lastnik nepremičnine mora prijavi oddati še Geodetski upravi Republike Slovenije. Za oba prijavna organa sta določena konkretna roka, do kdaj je treba prijavo najkasneje urediti. Na FURS je treba prijavo posredovati najkasneje do 28. 2. za preteklo leto. Na Geodetsko upravo pa je prijavo treba posredovati do 15. v naslednjem mestu za mesecem sklenitve pogodbe. 

Preverite najemnino ob oddaji stanovanja

Oddaja stanovanj vključuje najemnino. Ta ne sme biti oderuška. To pomeni, da njena višina ne sme presegati polovice povprečne tržne najemnine. Najemnik v primeru takšne najemnine lahko zahteva, da jo pristojni občinski organ preveri. 

Ob oddaji stanovanja mora lastnik najemojemalcu zagotoviti, da nepremičnina nima pravnih ali stvarnih napak. To pomeni, da je najemnina ustrezno vzdrževana in v primernem stanju. Najemnik pogodbo lahko prekine kadar koli želi. A pred tem mora v dogovorjenem roku obvestiti lastnika stanovanja. Tudi najemodajalec lahko iz krivdnih razlogov odstopi od pogodbe. Če pogodbo odpove brez krivdnih razlogov, mora po zakonu najemniku priskrbeti drugo stanovanje. 

Objave iz iste kategorije:

Post Author: admin

Zadnje spremembe:

Zemljevid strani: