Site Loader
Toplotna črpalka

Toplotne črpalke kot generatorji ogrevanja na trgu predstavljajo precej novo tehnologijo. Pri takšni napravi sta zlasti ključni delovanje ter zanesljivost. Na žalost sta vgradnja in vzdrževanje toplotnih črpalk še vedno prepogosto nezadostna. Za kompaktno toplotno črpalko zunaj objekta je treba vedeti, da je takšna naprava pri zunanji temperaturi pod lediščem izpostavljena zamrznitvi, če izpade električna energija ali če preneha delovati zaradi katerega koli drugega razloga. Lastnik mora biti zato še toliko bolje seznanjen z ukrepi.

Ko se toplotna črpalka priključi na omrežno napetost, je treba izvesti priključitev, in sicer v skladu z navodili proizvajalca. Vgrajene morajo biti za to predpisane varovalke ter prenapetostna zaščita. Slednje je potrebno za preprečevanje poškodb v primeru posrednega udara strele. Prav tako je treba kovinske dele toplotne črpalke povezati na ozemljitveni vodnik.

Kaj je najpomembneje pri vgradnji?

Najpomembnejše merilo je zagotovo ogrevalna obremenitev. Ta določa potrebo po kilovatih na kvadratni meter na leto, ki jo omogoča toplotna črpalka, da bo dom oziroma izbrani objekt lahko dovolj topel. Seveda ima vpliv na potrebno moč tudi odločitev za ogrevanje sanitarne vode s tovrstno napravo. V tem primeru je torej treba zagotoviti še ogrevanje sanitarne vode. Takšen dodatek približno znese od 0,1 do 0,3 kilovata na osebo.

Vgradnja toplotne črpalke.

Pri izbiri potrebne moči si je prav tako treba odgovoriti na vprašanje, ali bo toplotna črpalka pri vas doma predstavljala primarni vir ali pa le pomožni vir ogrevanja.

Vgradnja toplotne črpalke zrak-voda

V primerjavi z drugimi tipi toplotnih črpalk je tip zrak-voda za vgradnjo precej manj zahteven. Edina resnejša težava pri tem je morda hrup, ki ga povzroča kompresor in ventilator. Slednji namreč potiska zrak skozi uparjalnik. Navadno proizvajalec poda podatek o samem nivoju hrupa. Ta se giblje med 50 do 55 dB (A).

Tip toplotnih črpalk zrak - voda je manj zahteven za vgradnjo.
V primerjavi z drugimi tipi toplotnih črpalk je tip zrak-voda za vgradnjo precej manj zahteven.

Tudi cena takšne vrste toplotne črpalke je najnižja. Njen strošek je primerljiv z vgradnjo kotla na drva. Takšna naprava pa je tudi sicer zanimiva zaradi precej nizkih obratovalnih stroškov.

Izvajanje servisa toplotne črpalke

Servis toplotne črpalke je treba nujno izvajati v skladu z navodili proizvajalca. Pred prvo zimo je takšna navodila dobro temeljiteje prebrati. Redni letni pregledi tovrstnih naprav so povezani z nadzorom delovanja posameznih komponent. Za napravo, ki ni hermetično zaprta, se opravlja periodično preverjanje uhajanja plina, in sicer najmanj enkrat na leto.

Objave iz iste kategorije:

Post Author: admin

Zadnje spremembe:

Zemljevid strani: